UAB “Kustodija”  kartu su projekto partneriu UAB “Aletovis” įgyvendino iš dalies  Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą “ Žemės ūkio augalų tręšimo per lapus anglimi technologijos parengimas“(2010.11.17.-2013.04.08.) pagal 1 prioriteto priemonę „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ „Intelektas LT“. Projekto vertė – 1 184 205 Lt , neįskaitant PVM.

Projekto įgyvendinime dalyvavo ir Lietuvos žemės ūkio mokslo institucijos – ASU       ( Aleksandro Stulginskio universitetas), LAMMC  ( Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras) bei biochemikai iš UAB „MKDS“.

Projekto metu buvo siekiama parengti papildomo tręšimo per lapus technologiją, kuri būtų skirta  žemės ūkio augalų produktyvumo didinimui. Kuriamai trąšai buvo keliami reikalavimai: efektyvi, ekonomiškai naudinga, saugi aplinkai ir vartotojui.

 

 

2014.10.01.-2015.03.31. UAB “Kustodija” kartu su ASU ( Aleksandro Stulginskio universitetu) įgyvendino projektą pagal Ekonomikos augimo veiksnių programos 1 prioriteto “Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra”  priemonę “Inočekiai LT”. Projekto pavadinimas –   “Naujų probiotikų naudojimas dujų emisijai mažinti iš mėšlo” .

Gauti rezultatai:

Pagrindinis amoniako emisijos šaltinis tvarte yra skystasis mėšlas, iš kurio amoniakas garuoja 2-3 kartus intensyviau nei iš tiršto arba pusskysčio mėšlo.

Įvertinus amoniako emisijos intensyvumą iš skirtingo drėgnumo mėšlo, rekomenduojama biopreparatus naudoti skystesniame mėšle, iš kurio dujų emisija ženkliai didesnė.

Į mėšlą įmaišius biologinių preparatų Giulemax ir NPK Magic mišinio, daromas poveikis amoniako garavimo intensyvumui iš mėšlo. Amoniako emisija gali sumažėti iki 32 %. Didžiausias poveikis pastebimas po 20-24 dienų.