Įmonė įvykdė projektą ” UAB Kustodija vadovų bei darbuotojų kvalifikacijos kėlimas ugdant bendruosius ir specialiuosius profesinius darbo įgūdžius”, finansuojamą Europos socialinio fondo ir Lietuvos respublikos biudžeto lėšomis.

“Kustodijos” strateginė kryptis – nuolatinis tobulėjimas ir sukauptų žinių perdavimas Lietuvos žemdirbiams