MISIJA

Padėti Lietuvos žemdirbiui užauginti kuo gausesnį ir kokybiškesnį derlių, su mažiausiomis sąnaudomis, kelti augalininkystės technologijų lygį ir tokiu būdu stiprinti Lietuvos žemės ūkį.

VIZIJA

Tapti pirmaujančia kompanija Lietuvos rinkoje, teikiančia patikimiausias konsultacijas žemdirbiui, rekomenduojančia ekonomiškiausias ir efektyviausias augalų apsaugos priemones, mikroelementų trąšas, amino rūgštis bei jų kompleksus.

POZICIONAVIMO TEIGINYS: Rekomenduodami sprendimus laukuose, efektyviai mažiname žemdirbio išlaidas.

VERTYBĖS

Teisingumas ir sąžiningumas
Tai – pamatinės įmonės vertybės, kurios apima teisingą elgesį tiek įimonės viduje su savo darbuotojais, tiek su partneriais bei klientais. Unikali įmonės vidinė kultūra atsispindi darbe su žemdirbiais. Informacija, kurią jiems teikiame, visuomet yra teisinga ir nešališka.

Esame kartu su žemdirbiu
Mūsų darbuotojai yra kartu su žemdirbiu nuo sėjai ruošiamų sėklų beicavimo iki pat derliaus nuėmimo ne kontoroje, o kartu su juo laukuose. Esame kartu ir esant palankioms sąlygoms, ir tuomet, kai gamta žemdirbio nelepina. KUSTODIJOS teikiamų rekomendacijų tikslas – galutinė nauda žemdirbiui. Tikime, jog tik taip mūsų bendradarbiavimas turės ateiti ir netaps vienkartinis. Esame laimingi, kai matome, jog mūsų darbas, nuoširdus rūpestis duoda puikių rezultatų, kai žemdirbys pats įsitikina  teikiamų  patarimų verte.

Profesionalumas
KUSTODIJOJE dirbantys agronomai-konsultantai – profesionalai, turintys ne tik didelį teorinių žinių bagažą, bet ir sėkmingą konsultavimo praktiką. Visi įmonės atliekami darbai pasižymi aukštu profesionalumu: nuo rekomendacijų pateikimo, užsakymų priėmimo, iki produkcijos pristatymo bei tolimesnės priežiūros.

Nuolatinis tobulėjimas, inovacijų diegimas
Įmonė nuolat investuoja į darbuotojų mokymasi. Pastovus žinių kaupimas – nepertraukiamas procesas, įgalinantis išlaikyti žinių lyderystės pozicijas. Informacija gaunama, sisteminama ir analizuojama, pasitelkus autoritetingiausias užsienio ir Lietuvos mokslo institucijas. ASU (Aleksandro Stulginskio  universitete) ir LŽI (Lietuvos žemdirbystės institute) nuolat atliekami bandymai, ieškoma geriausių sprendimų. KUSTODIJOS specialistai yra išklausę daugybę seminarų ir paskaitų, dalyvauja konferencijose, nuolat analizuoja mokslinius-informacinius Lietuvos ir užsienio šalių straipsnius, vertina naujausius duomenis. Įmonėje sukaupta 15 metų patirtis, adaptuota labai skirtingai Lietuvos regionų specifikai. Šia patirtimi dalijasi įmonės darbuotojai, tarpusavyje ieškodami sprendimų konkretiems atvejams. Taip gimsta vertingos rekomendacijos: auginimo programos, produktų derinimas tarpusavyje, mišiniai, optimaliausios normos ir tiksliai parinktas trešimo laikas.