Atliekamas ekspres būdu laukuose.

Rezultatai pateikiami per 1 valandą

Jūs galėsite nustatyti  –  ar augalui reikalingi fungicidai, kokio veiksmingumo jie turi būti.

Šis tyrimas yra labai naudingas žemdirbiui, kuris siekia efektyviai paskirstyti ūkio išlaidas ir gauti didesnį pelną siekiant pasirinkti konkrečiu laiku tinkamesnius produktus.

Tyrimo būdas:

Tyrimas atliekamas nešiojamu ,,WinDias 3‘‘ matuokliu, kuriuo galima greitai ir efektyviai nustatyti lapų plotą, plotį, perimetrą, ilgį, pasėlio ligotumą. Šiuo matuokliu augalų lapai fotografuojami ir perkeliami į kompiuterį. Programinė įranga aptinka augalų lapuose ligų pažeistas vietas ir jas apskaičiuoja procentais. Remiantis gautais rezultatais, galima nustatyti ar  reikia naudoti fungicidus, jei  juos naudoti reikia, tai nustatoma kokio kokius b8tent fungicidus naudoti yra veiksmingiausia

Kada šį tyrimą geriausia atlikti?

Šį tyrimą geriausia atlikti javuos BBCH 37-69, rapsuose nuo 9 lapo ( BBCH 19) iki žydėjimo pradžios ( BBCH 60).

 

Prietaisas aptinka ligos patogenų pažeistas augalo dalis ir taip apskaičiuoja pažeidimo laipsnį: