Dirvožemio humusingumas nustatomas laboratorijoje per 3 darbo dienas.

 

 

Humusas – vienas iš pagrindinių Dirvos derlingumo potencialių faktorių. Todėl, kiekvienas, siekiantis maksimalaus derliaus, greta kitų agrocheminių dirvos tyrimų, privalo žinoti ir tikslų humuso kiekį dirvoje.

Pagrindinės humuso funkcijos:

  • Maisto medžiagų saugykla. Humusas – yra lėtai skylančių mineralinių medžiagų šaltinis augalams. Dėka dirvoje esančių mikroorganizmų ir bakterijų, augalinės liekanos konvertuojamos į augalams prieinamus gyvybiškai svarbius elementus (anglį, deguonį, azotą, fosforą, sierą, vandenilį).
  • Sanitarinė, apsauginė funkcija. Skatina pesticidų irimą, sorbuoja įvairias toksines medžiagas ir neleidžia joms patekti į augalą.
  • Vykdo jonų mainus. Humuse esantys katijonai (kalcis, kalis, magnis) jungiasi su anijonais (fosfatais, sulfatais, nitratais) ir taip apsaugo nuo galimo išsiplovimo, tai ypatingai svarbu lengvos granuliometrinės sudėties dirvose.
  • Buferingumas. Proteinai – svarbi sudedamoji humuso dalis, veikia kaip buferis, neleisdamas svyruoti dirvos pH.
  • Vandens saugykla. Kuo dirvožemis humusingesnis, tuo daugiau sugeria ir ilgiau išlaiko augalams naudingo ir prieinamo vandens. Tai ypatingai aktualu lengvos granuliometrinės sudėties dirvose, kur tik humusas gali išlaikyti ir augalams tiekti būtiną drėgmę. Šis faktoriaus įtakoja augalų derlių sausringu laikotarpiu.

Dirvožemio humusas nustatomas spektrofotometriniu metodu. Šiuo metodu humuso kiekis nustatomas netiesiogiai. Metodo esmę sudaro organinės anglies nustatymas cheminiu būdu oksiduojant kalio bichromato ir sieros rūgšties mišiniu, o gautos vertės perskaičiuojamos į humusą naudojant vidu­tinį koeficientą. Lietuvoje dirvožemiai pagal humuso kiekį skirstomi į penkias grupes (1 lentelė).

1 lentelė. Dirvožemio humusingumo vertinimas

 

Dirvožemio

Humusingumas

Humusas %

Smėlis

Priesmėlis, priemolis, molis

Miško

dirvožemis

Labai mažo humusingumo

< 0,5

< 1,0

< 1,0

Mažo humusingumo

0,6 – 1,5

1,1 – 2,0

1,1 – 2,0

Vidutinio humusingumo

1,6 – 2,5

2,1 – 3,0

2,1 – 4,0

Humusingi

2,6 – 3,5

3,1 – 4,0

4,1 – 6,0

Didelio humusingumo

> 3,5

> 4,0

> 6,0