GAMINTOJAS:

Javų augimą reguliuojantis preparatas, naudojamas žieminių kviečių ir rugių bei vasarinių kviečių ir miežių
pasėliuose. Skirtas profesionaliam naudojimui.

VEIKLIOJI MEDŽIAGA.

480 g/l etefono.

PAVIDALAS

Vandens tirpalas.

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS.

Cerone® tikslinga naudoti ilgastiebių javų veislių pasėliuose, ypač jei pastarieji yra tankūs, gausiai patręšti azoto trąšomis ir tikimasi gauti didelį derlių.

Cerone® javų pasėliuose naudojamas vieną kartą.

Kviečiuose pirmam purškimui krūmijimosi pabaigoje – bamblėjimo pradžioje rekomenduojama naudoti augimo reguliatorius chlormekvatchlorido pagrindu. Cerone® naudojamas antram purškimui nuo paskutinio lapo pasirodymo (BBCH 37) iki lapamakštės prasivėrimo (BBCH 45). Preparato nenaudoti jei lapamakštė prasivėrė ir jau matosi varpa.
Rugiuose Cerone® naudojamas vieną kartą, nuo paskutinio lapo pasirodymo (BBCH 37) iki akuotų pasirodymo (BBCH 49). Vienkartiniam purškimui naudojama didžiausia registruota preparato norma.
Vasariniuose miežiuose Cerone® naudojamas tik ankstyvos sėjos, tankiuose, gausiau tręštuose azotu pasėliuose.
Nerekomenduojama preparato naudoti pasėliuose kurie yra paveikti nepalankių meteorologinių sąlygų (sausros, užmirkimo). Tokiuose pasėliuose panaudotas Cerone® gali iššaukti nepageidautiną papildomą krūmijimąsi, dėl ko brandos metu pasėlyje būna gausu žalių vėlyvos brandos nepilnaverčių stiebų. Cerone® miežiuose veiksmingiausias, kai naudojamas nuo paskutinio lapo pasirodymo (BBCH 37) iki pirmųjų akuotų pasirodymo (BBCH 49).

R uošiant tirpalą vandeniu užpildoma pusė purkštuvo talpos, supilamas reikalingas Cerone® kiekis ir maišant supilama likusi vandens dalis.

Naudojant Cerone® labai svarbu tolygus augalų padengimas, todėl naudojami vidutinio pralaidumo purkštukai, palaikant 2-3 atmosferų slėgį.

METEOROLOGINĖS SĄLYGOS.

Cerone® nenaudoti vėsiu (žemiau +10ºC) oru ir ypač jei naktimis numatomos šalnos. Nerekomenduojama purkšti esant aukštesnei nei +25ºC temperatūrai ar vyraujant labai sausiems orams. Taip pat nepurkšti esant gausiai rasai, kada lašai gali nutekėti nuo lapų ar po purškimo nepraėjus 4 valandoms numatomas lietus.

NAUDOJIMO APRIBOJIMAI.

Nupurškus pasėlį herbicidais ar skystomis trąšomis Cerone® naudoti ne anksčiau kaip po 10 dienų. Preparato nenaudoti jei javų pasėliai stipriai pažeisti ligų, kenkėjų, sustresavę panaudojus herbicidus ar dėl azoto trūkumo. Pavojingas aplinkai, kenksmingas vandens gyvūnams – saugoti, kad nepatektų į vandens telkinius.

SANDĖLIAVIMAS.

Laikymo trukmė – 3 metai uždaroje gamintojo pakuotėje. Laikyti ne žemesnėje kaip -5ºC ir ne aukštesnėje, kaip +35ºC temperatūroje. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.

PAKUOTĖ.

5 l.

Dėl produkto kainos, naudojimo rekomendacijų