GAMINTOJAS:

Sisteminis ir kontaktinis beicas, skirtas žieminių kviečių, žieminių kvietrugių ir rugių sėklų beicavimui.

VEIKLIOJI MEDŽIAGA.

112,5 g/l fluoksastrobino, 112,5 g/l protiokonazolo.

CHEMINĖ KLASĖ.

Strobilurinų, triazolų

PAVIDALAS

Takus koncentratas sėklų beicavimui.

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS.

Beicuoti gerai sureguliuotomis, išvalytomis mašinomis, kuriose nėra kito beico likučių.

Naudoti rekomenduojamą normą.

Beicuoti tik gerai išvalytą sėklą (be dulkių ir kitų priemaišų).

Tiksliai sureguliuoti sėjamąsias prieš sėją ir tinkamai paruošti dirvą.

NAUDOJIMO APRIBOJIMAI.

Negalima beicuoti sudygusių, suskilusių, nešvarių, drėgnesnių negu 16% ar kitaip pažeistų sėklų. Negalima beicuotų sėklų palikti kitam sezonui, nes tai gali pakenkti sėklų daigumui. Draudžiama beicuotas sėklas naudoti maistui, pašarui, maišyti su nebeicuotomis sėklomis. Beicuotų sėklų maišus būtina atžymėti ir laikyti pašaliniams asmenims ir gyvuliams neprieinamoje vietoje. Maišų, kuriuose buvo supilti beicuoti grūdai, negalima naudoti grūdų, maisto ir pašarų laikymui. Beicuotas sėklas pilti į didesnius kaip 25 kg maišus.

SANDĖLIAVIMAS.

Laikyti sandarioje gamintojo pakuotėje, vėsioje, gerai vėdinamoje patalpoje, nuo 0ºC iki +30ºC temperatūroje,vaikams ir pašaliniams neprieinamoje vietoje, atskirai nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašarų, toli nuo elektros ir šilumos šaltinių, tiesioginių saulės spindulių. Galiojimo laikas 2 metai.

PAKUOTĖ.

5 litrų.

Dėl produkto kainos, naudojimo rekomendacijų