GAMINTOJAS:

BAYTAN UNIVERS AL® – tai sisteminis fungicidinis beicas javų sėklai beicuoti ir sėklų viduje bei paviršiuje
esantiems ligų sukėlėjams naikinti. Skirtas naudoti profesionaliai.

VEIKLIOJI MEDŽIAGA.

10 g/l imazalilo, 9 g/l fuberidazolo, 75g/l triadimenolo.

CHEMINĖ KLASĖ.

Imidazolų, benzimidazolų, triazolų.

PAVIDALAS

Koncentruotas skystis.

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS.

Sėkla turi būti gerai išvalyta, kad beicas tolygiai padengtų grūdus ir priliptų prie jų paviršiaus. Beicuojama
gerai sureguliuotomis ir išvalytomis (be kito beico likučių) beicavimo mašinomis. Sėklos, kurios daigumas
mažesnis nei 90 proc. ir susilpnėjęs dygimas, po beicavimo negalima ilgai laikyti sandėlyje.

NAUDOJIMO APRIBOJIMAI.

Negalima beicuoti sudygusios, suskilusios, nešvarios, drėgnesnės nei 16 proc. ar kitaip pažeistos sėklos. Rekomenduojama beicuoti tiek sėklos, kiek ketinama sėti.

SANDĖLIAVIMAS.

Laikykite sandarioje gamintojo pakuotėje, gerai vėdinamoje patalpoje, nuo –5ºC iki + 40ºC temperatūroje, vaikams ir pašaliniams neprieinamoje vietoje, atskirai nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro, toli nuo elektros ir šilumos šaltinių bei tiesioginių saulės spindulių. Tinka naudoti 2 metus.

PAKUOTĖ.

1 ir 5 litrų.

Dėl produkto kainos, naudojimo rekomendacijų