GAMINTOJAS:

Sisteminis beicas sėklos viduje ir paviršiuje esantiems ligų sukėlėjams naikinti. Skirtas vasarinių miežių ir
vasarinių kviečių sėklai beicuoti.

VEIKLIOJI MEDŽIAGA.

250 g/l protiokonazolo, 150 g/l tebukonazolo.

CHEMINĖ KLASĖ.

Triazolų, triazolintionų.

PAVIDALAS

Takus koncentratas sėklų beicavimui.

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS.

  • Beicuokite gerai sureguliuotomis išvalytomis beicavimo mašinomis, kuriose nėra kito beico likučių.
  • Prieš pradedant ruošti tirpalą, preparatą reikia labai gerai suplakti pakuotėje. Naudokite tik rekomenduojamą normą.
  • Beicuojant tirpalas turi būti gerai maišomas. Būtina atidžiai sureguliuoti tirpalo tiekimo sistemą ir beicuojant stebėti dozavimą. Paruoštas tirpalas turi būti sunaudotas tą pačią dieną.
  • Beicuokite tik gerai išvalytą sėklą (be dulkių ir kitų priemaišų), sėkite į tinkamai paruoštą dirvą.
  • Kai oro sąlygos nepalankios, beicuota sėkla gali pradėti dygti kiek vėliau, tačiau tai nekenkia javų augimui ir derliui.

NAUDOJIMO APRIBOJIMAI.

  • Negalima beicuoti sudygusių, suskilusių, nešvarių, drėgnesnių nei 16 proc. ar kitaip pažeistų sėklų.
  • Negalima beicuotos sėklos palikti kitam sezonui, nes tai gali pakenkti jos daigumui.
  • Draudžiama beicuotą sėklą naudoti maistui ir pašarui, maišyti su nebeicuota.
  • Beicuotos sėklos maišus būtina pažymėti ir laikyti pašaliniams asmenims bei gyvuliams neprieinamoje vietoje. Maišuose, kuriuose buvo supilti beicuoti grūdai, negalima laikyti grūdų, maisto ir pašaro.

SANDĖLIAVIMAS.

Laikykite sandarioje gamintojo pakuotėje, gerai vėdinamoje patalpoje, nuo 0ºC iki +50ºC temperatūroje, vaikams neprieinamoje vietoje, atskirai nuo maisto, gėrimų ir pašaro, toli nuo elektros ir šilumos šaltinių.

PAKUOTĖ.

1 litro.

Dėl produkto kainos, naudojimo rekomendacijų