VINCIT 5® SC
GAMINTOJAS:

Beicas, skirtas vasarinių kviečių bei miežių beicavimui. Profesionaliam naudojimui.

VEIKLIOJI MEDŽIAGA.

25 g/l flutriafolo, 25 g/l tiabendazolo.

PAVIDALAS

Koncentruota suspensija

SANDĖLIAVIMAS.

Sandėliuoti augalų apsaugos produktams skirtose gerai vėdinamose, sausose, rakinamose, apsaugotose nuo tiesioginių saulės spindulių patalpose, atskirai nuo maisto produktų ir pašarų bei sėklų, ne žemesnėje kaip 0°C ir ne aukštesnėje kaip +25°C temperatūroje. Nekraukite į aukštesnes kaip 2 m aukščio krūvas. Tinka naudoti 2 metus, sandėliuojant sandarioje užplombuotoje gamintojo pakuotėje.

Dėl produkto kainos, naudojimo rekomendacijų