Diqua 200 SL

GAMINTOJAS: Sharda Worldwide Exports Pvt.Ltd

Preparatas bulvėms bei žieminiams ir vasariniams rapsams desikuoti. skirtas profesionaliam naudojimui.

PRIVALUMAI:

Naudojant Diqua per sausoje dirvoje, preparatas gali pažeisti gumbus. Jei purškimo metu arba tuoj po purškimo silpnai palijo, yra didelė rasa arba rūkas – didėja bulvių gumbų pažeidimo rizika. Nepurkšti jei dirva yra sausa.

Bulvienojų desikavimas.

Bulvių gumbai turi būti susiformavę ir reikalingo dydžio. Sandėliuojamoms bulvėms ant bulvių gumbų turi susidaryti odelė. Geriausia purkšti dienos metu, kai žemas oro drėgnumas t.y. ryte iki vidurdienio.

Tirpalo kiekis – 200 – 300 l/ha. Jei bulvienojai tankūs, naudojamas didesnis tirpalo kiekis.

Naudojimo ypatumai.

Naudojant Diqua per sausoje dirvoje, preparatas gali pažeisti gumbus. Jei purškimo metu arba tuoj po purškimo silpnai palijo, yra didelė rasa arba rūkas – didėja bulvių gumbų pažeidimo rizika. Nepurkšti jei dirva yra sausa.

Smėlėtose bei lengvose dirvose.

Prieš purškiant būtina patikrinti dirvos drėgnumą, esantį prie gumbų tam kad įsitikinti, jog dirva yra pakankamai drėgna apie gumbus ir žemiau jų. Kiekvienas laukas turi būti patikrintas keliose vietose, ypač jei dirvos tipas lauke skiriasi. Jei dirva aplink gumbus per sausa, tuomet preparato nenaudoti.

Rapsų desikavimas.

Rapsams desikuoti purškimo laikas yra labai svarbus. Purškiant anksti, kol nesubrendusios sėklos, gali sumažėti sėklų daigumas. Jei purškiama per vėlai, derlius gali būti prarastas dėl sėklų išbyrėjimo. Tinkamiausias purškimo laikas – kuomet apatiniame augalų trečdalyje visos sėklos yra tamsiai rudos arba juodos. Viduriniame augalo trečdalyje 90% sėklų yra rusvos arba tamsiai rudos, o dalis – juodos spalvos, 10% sėklų yra žalios, bet kietos, o viršutiniame augalo trečdalyje daugiau nei pusė sėklų yra žalios, kietos ir dalis sėklų yra nuo rudos arba juodos spalvos. Jei augalai yra sugulę, sėklos viršutinėje pusėje subręs anksčiau nei apatinėje. Tokiu atveju purškiama, kai visos sėklos viršutinėje augalų dalyje yra nuo raudonai rudos iki tamsiai rudos spalvos. Nelaukite, kol subręs sėklos apatinėje augalų dalyje.

VEIKLIOJI MEDŽIAGA.

200 g/l 16.7 dikvato dibromido druskos.

CHEMINĖ KLASĖ.

Bipiridiliumų.

PAVIDALAS

Vandens koncentratas.

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS.

Darbo metu dėvėti 3 tipo asmeninę apsaugos aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartą EN 14605) ir mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (6 sunkimosi lygmens, kurių proveržio trukmė daugiau nei 480 minučių, atitinkančias standartą EN 374: pvz., 4H ar kt.) ir kvėpavimo organų apsaugos priemones su sudėtiniais filtrais A2-P3 (atitinkančiais standartą EN 14387). Neįkvėpti garų. Purškiant traktoriniais purkštuvais dėvėti apsauginę aprangą (atitinkančią standartą EN 14605). Operatorius purškimo metu turi dirbti uždaroje kabinoje. Purškiamo tirpalo aerozolių neįkvėpti. Patekus preparatui ant odos, nedelsiant tą vietą nuplauti švariu vandeniu. Patekus į akis nedelsiant jas plauti pratekančiu gausiu vandens kiekiu. Suterštus drabužius nedelsiant nusivilkti. Po naudojimo visus apsauginius drabužius ir ypač pirštinių vidų kruopščiai išskalbti. Prieš valgant, geriant ir po darbo plauti rankas ir odą, ant kurios pateko purškiamo tirpalo.

Darbuotojams, dirbantiems šiuo produktu apdorotų kultūrų plotuose, rekomenduojama dėvėti pirštines, ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis ir sandarius batus. Buvimas šalia apdorojamo lauko kelia riziką žmonių sveikatai!

NAUDOJIMO APRIBOJIMAI.

Tuščią pakuotę išplauti tris kartus, paplavas supilti į purkštuvą ir išpurkšti tame pačiame lauke kur jau buvo purkšta DIQUA. Kitiems tikslams tuščios pakuotės nenaudoti. Tuščią pakuotę sunaikinti pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktų reikalavimus.

PAKUOTĖ.

10 l.

Dėl produkto kainos, naudojimo rekomendacijų