Produktai Veikli medžiaga
Albit
Poli – beta – hidroksi-sviesto rūgščių kiekis – 0,62%, azoto bendrasis kiekis (N) 7,5%, fosforo (P2O5) bendrasis kiekis – 6%, kalio (K2O) bendrasis kiekis – 4.5%, mikroelementai Mg, S, Fe, Mn, Mo, Cu, Co, B, I, Se, Na, Ni, Zn. Organinės medžiagos kiekis viso – 22%. Plačiau>>
Amalgerol Eteriniai augalų aliejai bei 40 rūšių įvairių žolių ištraukos, jūrų dumblių ištraukos, mineraliniai aliejai. Plačiau>>
AminoAlexin
Fosforo (P2O5) 30% (pagal svorį)
Kalio (K2O) 20% (pagal svorį)
Laisvosios L-α-amino rūgštys 4% (pagal svorį)
Plačiau>>
Armurox
8% (pagal svorį) silicio (SiO2) bei 4 % peptidų. Plačiau>>
Aventrol
960 g/l pinoleno. Plačiau>>
Azofit
Azotą fiksuojančių bakterijų „Azotobacter vinelandii” 1 x 109 ml \ 5 proc. kietųjų medžiagų, 4,5 proc. huminių rūgščių, 0,5 proc. giberelino rūgšties, 0,01 proc. vario (Cu), 0,01 proc. cinko (Zn), 0,01 proc. mangano (Mn), 0,01 proc. geležies (Fe), 0,01 proc. kalcio (Ca), 0,005 proc. natrio molib- dato (Na2Mo04). Plačiau>>
BlackJak
Organinių medžiagų ne mažiau kaip 28 proc. Huminių rūgščių, fulvorūgščių, ulmorūgščių ne mažiau kaip 20 proc. pH 4–5.

 

Plačiau>>
Grogreen N-23 %, P2O5-23%, K20-23%,Mg0-2,7%, B-0,015%, Mo-0,005%,Cu-0,011%, Fe – 0,075%, Mn-0,035%, Zn-0,011% Plačiau>>
Nitro Team Plačiau>>
NPK Magic
 • Azospirillum sp. (N) – bakterijų kolonijų skaičius – 1×10 9/ml.
 • Frateuria aurentia (K) bakterijų kolonijų skaičius – 1X10 9 /ml.
 • Bacillus megaterium (P) – bakterijų kolonijų skaičius –1X 10 9/ml.
 • Jūrų dumblių ekstrakto – 10% pagal tūrį.
Plačiau>>
Prolis
Grynas 99,5 proc. L-α-prolinas, nepakeičiama amino rūgštis, skirta papildomai apipurkšti per lapus. Plačiau>>
Rokiprag
Bioflovanoidų kompleksas Plačiau>>
Terra humic
15 % huminių rūgščių ekstraktas: 12 % huminių rūgščių ir 3 % fulvinių rugščių. Plačiau>>
Terra sorb complex
 • Laisvosios L – α – amino rūgštys……. 20,0 %
 • Bendras azoto kiekis (N)……………… 5,5 %
 • Organinio azoto kiekis (N)……………. 5,0 %
 • Organinės medžiagos kiekis………….. 25,0%
 • Magnis (MgO)…………………………… 0,8%
 • Boras (B)………………………………… 1,5 %
 • Geležis (Fe)……………………………… 1,0%
 • Manganas (Mn)………………………… 0,1%
 • Molibdenas (Mo)……………………….. 0,001 %
 • Cinkas (Zn)……………………………… 0,1 %
Plačiau>>
Terra sorb foliar
9,3 proc. Laisvųjų aminorūgščių, 2,1 proc. bendrojo azoto (N), 0,019 proc. boro (B), 0,046 proc. mangano (Mn), 0,067 proc. cinko (Zn).

Pagamintas iš natūralių medžiagų

Plačiau>>
Tytanit Mg
Magnio oksido (MgO) – 5,0%; sieros trioksido (SO3) – 10,0%; titano – 0,7% (1 l trąšų yra 8,5 g Ti). Plačiau>>